Flip book element

Bò xào củ hành

30.000 

Một phần cơm bao gồm: cơm, món mặn, đồ xào và canh.

Danh mục: ,
Đọc tiếp

Bò xào nấm

30.000 

Một phần cơm bao gồm: cơm, món mặn, đồ xào và canh.

Danh mục: ,
Đọc tiếp

Bò xào cải

30.000 

Một phần cơm bao gồm: cơm, món mặn, đồ xào và canh.

Danh mục: ,
Đọc tiếp

Bò xào đậu que

30.000 

Một phần cơm bao gồm: cơm, món mặn, đồ xào và canh.

Danh mục: ,
Đọc tiếp

Tôm rang thịt

30.000 

Một phần cơm bao gồm: cơm, món mặn, đồ xào và canh.

Danh mục:
Đọc tiếp

Cá nục sốt cà

30.000 

Một phần cơm bao gồm: cơm, món mặn, đồ xào và canh.

Danh mục:
Đọc tiếp

Cá lóc muối sả chiên

30.000 

Một phần cơm bao gồm: cơm, món mặn, đồ xào và canh.

Danh mục:
Đọc tiếp

Cá hường chiên sả

30.000 

Một phần cơm bao gồm: cơm, món mặn, đồ xào và canh.

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.