Cá basa kho tộ

30.000 

Một phần cơm bao gồm: cơm, món mặn, đồ xào và canh.

Danh mục: